انجمن زرتشتیان تهران جشن فروردینگان را برگزار می کند

به یاری اهورامزدا و با همکاری و همیاری شما همکیشان گرامی، انجمن زرتشتیان تهران مراسم جشن فروردینگان 19 فروردین ماه (فرودک) را امسال نیز چون سال های پیش برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران؛ این جشن که نخستین جشن سالانه به شمار می رود، به گرامیداشت فروهر درگذشتگان ویژه شده است.
بر پایه این گزارش؛ آیین دینی و اوستاخوانی توسط موبدان پس از ساعت 10 صبح در آرامگاه قصرفیروزه برگزار خواهد شد.
خودروهای تدارک دیده شده، مطابق برنامه زمانبندی از ساعت 30/8  بامداد از مکان های مشخص در فلکه دوم صادقیه(خانه سپهری)، میدان سلماس(فرح بخش)، میدان سنایی، رستم باغ تهران پارس، عباس آباد زیر پل نیلوفر و آدریان تهران (معبد) حرکت می کنند و از آرامگاه به مکان های یادشده طبق ساعات اعلام شده برگشت خواهند داشت.
 به غیر از این سرویس ها، انجمن زرتشتیان تهران در این روز هیچ سرویس دیگری در هیچ ساعتی نخواهد داشت.