گزارش و تصاويري از برگزاري و ياريگران جشن ششم فروردين 1402 در تهران


يكشنبه 6 فروردين‎ماه 1402 برابر با خورداد روز و فروردين ماه 3761 زرتشتي، انجمن زرتشتيان تهران با همياري كانون دانشجويان زرتشتي، هيات هاي اجرايي ماركار تهرانپارس، خانه فرهنگ و هنر زرتشتيان و آدريان بزرگ تهران، جشن زادروز و به پيامبري رسيدن اشوزرتشت اسپنتمان؛ بزرگ پيام آور راستي را در همايشگاه ماركار تهرانپارس با باشندگي پرشور همكيشان، برگزار کرد. برنامههاي اين جشن شامل نيايش، سخنراني، نماهنگ، چالش گويش دري، شاهنامهخواني و نقالي، تكنوازي سنتور به همراه دكلمه، اجراي آواز سنتي، اجراي گروه موسيقي پاپ، و گردهم‌ آيي شاد خانوادگي بود.

برنامه­‎ های جشن زادروز اشوزرتشت سال 1402 خورشيدي در تهران با همراهی و همكاري عزيزان نام برده ‎شده در زير برگزار شد كه انجمن زرتشتيان تهران، سپاسگزار و قدردان اين عزيزان است:

سخنگو و مجری: با اجرا و هنرنمايي پريسا رايومند.

نيايش: سرايش بندهايي از گاهان با اجرا و آواي‎ پگاه بزرگ‎چمي و مهرگان غيبي.

سخنرانان: موبد دكتر مهربان پولادي؛ فرنشين انجمن موبدان. دکتر افشين نميرانيان؛ فرنشين انجمن زرتشتيان تهران. پيام شادباش دكتر اسفندیار اختیاری؛ نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شوراي اسلامي.

هنرنمايي گروه پاپ موسيقي شال: به سرپرستي و اجراي هنرمند همكيش؛ مهيار شاهد.

هنرنمايي گروه نقالي و شاهنامه خواني زرتشتيان ايران؛ به استادي و سرپرستي موبديار پریا ماوندی؛ و با اجرا و هنرنمايي آرينا ايراني، مانترا خسروياني، آرتميس باستاني، پانيذ فرهي، و هورشيد نيكفام؛ نوازنده دف، و با همراهي و هماهنگي: نگار بزرگچمي.

چالش گويش و زبان دري زرتشتي: با اجراي هرمز وفاداري و با باشندگي همكيشان.

دكلمه اشوزرتشت: با اجرا و هنرمندي مهتا بختيار؛ نوازنده سنتور، و دكلمه پريسا رايومند.

نماهنگ دلنشين شد فرودين: با آواي هنرمند همكيش؛ اميد فرهنگ، تدوين: سام خسروپور.

نماهنگ پيشينه برگزاري جشن زايش اشوزرتشت در تهران؛ آرشيو عكس از تارنماهاي امرداد و برساد، تدوين: خشايار فرخاني.

نماهنگ سفرههاي هفتسين نوروزي: آرشيو عكس از تارنماهاي امرداد و برساد، تدوين: خشايار فرخاني.

مسئول بوفه و پذيرايي در محوطه ماركار: كياندخت خسروياني.

مسئولين تشريفات و انتظامات ورودي ماركار تهرانپارس: فرشيد نيكفام و شاهرخ سلامتي.

مسئولين تشريفات و انتظامات ورودي جشنگاه و پذيرايي: منوچهر فرودي و شهريار فرازمان.

مسئول خوشامدگويي ورودي جشنگاه با آيينه و گلاب و نقل: سرور فلاحتي.

مسئولين طراحي سفره نوروز و صحنه: نگار بزرگچمي و پريوش رشيدي.

مسئول هماهنگي ماركار تهرانپارس: سهراب جمشيدي.

كمك مسئولين صدابرداری و جايگاه برگزاري در تالار ماركار تهرانپارس: خشايار فرخاني، بهشاد بزرگچمي، فرنام كاوياني، سامان خادمي.

مسئول فيلمبرداري و ويرايش فيلم: فريماه فروغي.

رابط تيم برگزاري با كميسيون فرهنگي انجمن: فرشاد فرهيفر.

رابط تيم برگزاري با كميسيون روابط عمومي انجمن: كامبيز رستمي.

مسئول برنامهريزي و هماهنگي پشت صحنه: نگار بزرگچمي.

مسئول تيم صدابرداری، نورپردازي و گردهمآيي شاد: سام خسروپور.

مسئول تيم برگزاري، مدير اجرايي و هماهنگی: دادبه اورنگی.

دستان شما والاهمتان را به گرمي ميفشاريم و سپاسگزار و قدردان زحمات شما عزيزان هستيم.

سپاسگزاری ویژهای داریم از مهيار شاهد، موبد دكتر مهربان پولادي، فرشاد فرهيفر، كامبيز رستمي، سهراب جمشيدي، كياندخت خسروياني، كامبيز فروزان، پريوش رشيدي، وفادار نوشيروان، رشيد شهرت، پروانه خرمشاهي، مهتاب باستاني، بهاره طهمورسزاده، گردآفريد مراديان، شهاب نميرانيان، بهراد ستوديان، پگاه بزرگچمي، نيما خادمي، پريسا زرهپوش، آرميتا زرهپوش، شهروز خسروياني، شاهرخ سلامتي، بابك شهرياري، شاهبهرام سيروسي، مراد ملكپور، مهردخت شهرياري، هوشمند نميرانيان، فيروزه بهمردي، بهنام بخت، داريوش موبد، بابك سلامتي، فيروزه فرودي، همايون مهرزاد، گوهر برومندي، فرشيد سيروس، فرشيد نيكفام، فیروز خسرویانی،  بابك جمشيدي، داريوش يزشني، پرسنل ماركار تهرانپارس، مديريت و پرسنل جشنگاه خسروي.

درود و سپاس از كانون دانشجويان زرتشتي، انجمن موبدان تهران، پرسنل دبيرخانه انجمن زرتشتيان تهران، كميسيون فرهنگي، كميسيون خدمات و كميسيون روابط عمومي انجمن زرتشتيان تهران، هيات اجرايي ماركار تهرانپارس، هيات اجرايي خانه فرهنگ و هنر زرتشتيان، هيات اجرايي آدريان بزرگ تهران، تارنماهاي خبری زرتشتيان امرداد و برساد، خبرنگاران، تمامي نيک انديشان و خيرانديشان، و نهادهای زرتشتی که در بر پایی این جشن سپندينه، انجمن زرتشتيان تهران را یاری رسان بودند.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--


--

--

--