آیین دید و بازدید نوروزی برگزار شد

انجمن زرتشتیان تهران آیین دید و بازدید نوروزی همگانی را در تالار خسروی برگزار کرد.
انجمن زرتشتیان تهران، هر ساله صبح دوم فروردین را در تالار خسروی آیین دید و بازدید را برگزار می کند و بسیاری از همکیشان با حضور در تالار خسروی با یکدیگردیدار می کنند و سال نو را به هم شادباش می گویند. امسال نیز این برنامه با موسیقی و پذیرایی با چای و شیرینی اجرا شد.
گروهی از همکیشان همزمان با این آیین در آتشکده آدریان تهران نیز حضور یافته و به نیایش پرداختند.
گفتنی است زرتشتیان ساکن تهران هر سال در نخستین روز سال با حضور در شاهورهرام ایزد تهران یا مارکار تهرانپارس و یا آتشکده آدریان تهران به نیایش اهورامزدا می پردازند.
انجمن زرتشتیان تهران با همراهی هیات های اجرایی و همکیشان فضاهای در اختیار خود را برای نوروز آماده سازی می کند و سفره های نوروزی را می گسترانند. سفره های هفت سین نوروزی شاهورهرام ایزد، آدریان تهران و تالار خسروی امسال نیز با همکاری فرشته شاهمردانی کشیده شده بود.
انجمن زرتشتیان تهران از تمام کارمندان خود، هموندان هیات های اجریی و همکیشانی که در آماده سازی و برنامه های نوروزی تلاش کردند،  قدردانی می کند.


--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--