جشن زایش اشوزرتشت برگزار می شود


انجمن زرتشتیان تهران، جشن زایش اشوزرتشت و به پیامبری رسیدن اشوزرتشت و جشن خرداد روز را برگزار می کند.
 این جشن قرار است از ساعت ۱۷:۳۰ پسین ششم فروردین ماه ۱۴۰۲ خورشیدی در مارکار تهرانپارس برگزار شود. 
بنابر گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران،‌در این روز برنامه های گوناگون و شادی برای همکیشان زرتشتی در نظر گرفته شده است که می توان به اجرای گروه موسیقی «شال» به سرپرستی هنرمند زرتشتی «مهیار شاهد» و نیز اجرای گروه «شاهنامه خوانی زرتشتیان ایران» به سرپرستی موبدیار «پریا ماوندی» اشاره کرد.
گفتنی است قرار است همراه با این جشن گردهم آیی شاد خانوادگی نیز برگزار شود.
این برنامه تنها ویژه همکیشان زرتشتی است.