فراخوان همیاری برای پاکسازی آدریان

انجمن زرتشتیان تهران و انجمن موبدان از همکیشان علاقمند دعوت می کنند تا برای پاکسازی آدریان تهران همراه شوند. 
 
از همکیشان علاقمند و داوطلب برای شرکت در این کار خیر دعوت می شود تا آدینه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۰ صبح در آدریان تهران حضور یابند تا با همیاری یکدیگر آدریان تهران را برای نوروز و سال جدید آماده کنند.