زمان پیشکش تقویم سال ۱۴۰۲ انجمن زرتشتیان تهران مشخص شد

انجمن زرتشتیان تهران به سرپرستان خانواده های زرتشتی ساکن تهران، با کارت شناسایی زرتشتی این انجمن تقویم سال۱۴۰۲ را پیشکش می کند.

همکیشان زرتشتی ساکن تهران می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی در روزهای ۱۷,۱۸ و ۱۹ اسفندماه از ساعت ۸ تا ۱۳ به دبیرخانه انجمن مراجعه کرده و این تقویم را دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، امسال برای بازیافت تقویم های سالهای گذشته هماهنگی های لازم انجام شده است و همکیشانی که تقویم های سال های گذشته را در اختیار دارند، می توانند آنها را به انجمن تحویل دهند تا بازیافت شوند.

گفتنی است انجمن زرتشتیان تهران،  در پایان هر سال، تقویم سال آینده را به تعداد محدودی تهیه کرده و آنرا به خانواده های زرتشتی ساکن تهران پیشکش می کند.