دوره آموزش مهارت های ارتباطی ویژه دبیران زرتشتی برگزار شد

کمیسیون فرهنگی و آموزشی انجمن زرتشتیان تهران، دوره ای با عنوان آموزش مهارت های ارتباطی را ویژه دبیران زرتشتی مدارس ۶ گانه تحت نظر انجمن برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، در این دوره که با استادی سهیلا سهرابی برگزار شد، دبیران شرکت کننده با روش های ارتباطی موثر بر تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس دانش آموزان همچون روش های تشویق توصیفی،  روش های حفظ احترام دانش آموزان آشنا شدند. 
این دوره با همکاری مدیریت و دبیرستان نوبت اول رستم آبادیان، در ۳ آدینه متوالی بهمن ماه برگزار شد.

گفتنی است همزمان با این دوره، کمیسیون فرهنگی و آموزشی انجمن زرتشتیان تهران با همکاری هیات اجرایی آدریان بزرگ دوره ای نیز برای والدین با عنوان نقش والدین در افزایش و تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس در فرزندان در صبح روزهای آدینه در آدریان بزرگ برگزار کرد.