جشن اسفندگان در خانه فرهنگ و هنر برگزار می‌شود

هیات اجرایی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران، وابسته به انجمن زرتشتیان تهران، خبر از برگزاری جشن اسفندگان داد. 
بر پایه آگهی این خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان، این جشن از ساعت  ۴ پسین شنبه ۲۹ بهمن ماه در سالن مهربانو این خانه برای همکیشان برگزار می‌شود.
همکیشان علاقمند می توانند در این برنامه حضور پیدا کنند.