زمان پایان فراخوان تشکیل هیات اجرایی آرامگاه قصر فیروزه تمدید شد

پیرو فراخوان پیشین انجمن زرتشتیان تهران برای هیات اجرایی آرامگاه قصر فیروزه مهلت ثبت نام علاقمندان تا ۱۱ اسفندماه تمدید شد.

اعضای هیات بر پایه آیین نامه مصوب برگزیده می شوند. اختیارات و مسوولیت های این هیات شامل برنامه ریزی، مدیریت و انجام امور اجرایی آرامگاه قصر فیروزه است.
از همکیشان فعال و علاقه مند به همکاری، تقاضا می شود که اعلام آمادگی خود را تا پایان وقت اداری ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۱ به دبیرخانه انجمن تحویل دهند.