زمان پایان فراخوان اداره‌ی سازمان پذیرایی تمدید شد

پیرو فراخوان پیشین انجمن زرتشتیان تهران برای مدیریت سازمان پذیرایی انجمن شامل تالارهای خسروی، بهمن و ایرج، مهلت نام‌نویسی علاقمندان تا ۱۱ اسفندماه تمدید شد.

شرایط داوطلب زن یا مرد:
1. زرتشتی باشد
2. ۳۰ یا بیش از ۳۰ سال داشته باشد.
همکیشانی که تمایل به همکاری دارند باید تا پایان وقت اداری ۱۱ اسفندماه ماه ۱۴۰۱ درخواست همکاری را همراه با فتوکپی صفحه های اول و دوم شناسنامه، کارت ملی و کارت شناسایی زرتشتی در وقت اداری به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تحویل دهند.