یادواره گرامیداشت شهیدان ادیان توحیدی برگزار شد

آیین گرامیداشت یاد و نام  شهیدان و جانباختگان دین های توحیدی با نام " یادواره شهدای ادیان توحیدی " برگزار شد.
این آیین با هماهنگی کنگره ملی شهدای پایتخت و همکاری انجمن ها و نهاد های مربوط به ادیان توحیدی از جمله انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران؛  این یادواره از ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه در محل مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی همراه با برنامه های هنری، موسیقی ، خاطره گویی و نکوداشت خانواده های شهیدان، برگزار شد.
بر پایه ی این گزارش؛ پس از  اجرای پرده خوانی، چند سرود نیز توسط گروه کر مسیحیان ارمنی اجرا شد.
یکی از بخشهای یادواره نیز به خاطره  گویی اختصاص داشت. در این بخش،  نخست " آیواز خداوردیان " از هم‌میهنان مسیحی ارمنی و سپس " داوود اُزیری " از  هم‌میهنان کلیمی،  خاطرات خود را از جبهه و جنگ بیان کردند.
 سومین خاطره گوی یادواره نیز " فرامرز پور رستمی " هموند گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران و رئیس کمیسیون روابط عمومی این انجمن بود. 
وی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که در دوران جنگ ایران و عراق آنچه که اهمیت داشت و سبب می‌شد که کسانی که دین های گوناگون داشتند دوش به دوش هم در مقابل متجاوزان بجنگند، این بود که همه ایرانی هستند و باید برای سرافرازی ایران تلاش کنند.
این گزارش حاکیست؛ پایان بخش یادواره شهدای ادیان توحیدی نکوداشت  و قدردانی از خانواده های گرامی شهیدان بود که توسط سرتیپ پاسدار حسن حسن زاده دبیرکل کنگره ملی شهدای پایتخت به عمل آمد. 
 در این آیین، افزون بر حضور گروهی از همکیشان، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس و افشین نمیرانیان رییس هیات مدیره گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران نیز باشنده بودند.

--

--

--

--

--

--

بانو خادم مادر شهید فرهاد خادم

افشین نمیرانیان رئیس انجمن زرتشتیان تهران و دکتر اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان ایران

آیواز خداوردیان

داوود اُزیری

سرود توسط گروه کر مسیحیان ارمنی

فرامرز پور رستمی هموند گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران و رئیس کمیسیون روابط عمومی

--