آیین سده در تالار خسروی برگزار می‌شود


آیین کهن سده و جشن پیدایش آتش و آغاز تمدن روز مهر ایزد از ماه بهمن ۳۷۶۰ زرتشتی، ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، در تالار خسروی برگزار می‌شود.
به گزارش کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران آیین سده با هم بهره شدن از آتش آتشکده تهران، از ساعت 4 پسین در تالار خسروی برگزار می‌شود.
این آیین ویژه همکیشان زرتشتی و با رعایت کامل شیوه نامه بهداشتی خواهد بود.
این آیین به صورت اینترنتی هم قابل مشاهده خواهد بود.