برگزاری نشست هم اندیشی انجمن موبدان و انجمن تهران

نخستین نشست هم اندیشی انجمن موبدان تهران و انجمن زرتشتیان تهران، برگزار شد.
هدف از این نشست بررسی و یافتن روشهایی برای همکاری بیشتر این دو نهاد تاثیرگذار به منظور رفع مواردی بود که نیاز به هم اندیشی و همکاری بیشتری با توجه به ویژگی های دوران پساکرونا، دارد. 
یکی از این موارد، بررسی چگونگی هم افزایی اجتماعی همکیشان در دوران بازگشت فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، به حالت عادی بود. 
بخش دیگری از نشست نیز به بررسی راهکارهایی برای مدیریت بهینه ی نیایشگاه آدریان تهران( آتشکده) اختصاص داشت و باشندگان دیدگاه های خود را بیان کردند. 
بخشی از گفت وگوهای نشست نیز به لزوم یافتن روش های مناسب و روزآمد برای گسترش و تحکیم آیین‌های دینی و فرهنگی از جمله زبان دری، اختصاص یافت.
همچنین باشندگان ( شرکت کنندگان) موافقت خود را با ادامه ی این نشست در مقاطع مشخص زمانی، برای بحث های تخصصی با توجه به شرایط کنونی و یافتن روشها و راهکاری متناسب و بهینه اعلام کردند.
این نشست دو ساعته، پسین روز پنج شنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ در محل انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد و در آن افزون بر موبد دکتر مهربان پولادی و دکتر افشین نمیرانیان، رییسان  انجمن های یادشده، تنی چند از اعضای هیات مدیره های دو نهاد نیز باشنده بودند.

--