پرسه همگانی اسفندماه برگزار می شود


روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران اعلام کرد؛ آیین پرسه همگانی اسفندماه، امسال روز اورمزد برابر با سه شنبه 25 بهمن ماه 1401 از ساعت 8 تا 11 بامداد در محل تالار ایرج برگزار می شود.