دانشجویان رشته ادیان از آدریان تهران دیدن کردند

 
گروهی از دانشجویان رشته ادیان که در " جامعه المصطفی العالمیه " در قم تحصیل می کنند، از آدریان ( آتشکده ) تهران دیدن کردند و با ویژگی‌های این  نیایشگاه آشنا شدند. 
 به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران؛ در این دیدار که روز آدینه شانزدهم دی ماه ۱۴۰۱ انجام شد،  افزون‌بر رییس انجمن و رییس کمیسیون روابط عمومی انجمن، موبد هرمز خسرویانی نیز باشنده بودند و ضمن توضیح برخی از آیین‌هایی که زرتشتیان هنگام نیایش رعایت می کنند، چرایی و چگونگی توجه ویژه به آتش و دیگر آخشیج های مورد احترام نظیر باد و خاک، به پرسش های گوناگون  دانشجویان نیز پاسخ دادند.
به گفته ی جناب عاصمی استاد ادیان، این دانشجویان برای آشنایی با مکان‌های نیایشگاهی دین های رسمی در ایران، از برخی مکان های مربوط به مسیحیان و کلیمیان دیدن کرده اند و به آدریان تهران نیز آمده اند تا با این مکان هم آشنا شوند. 
استاد عاصمی همچنین گفت: دیدارهای این گونه سبب می‌شود که برخی از سوءتفاهم برطرف شود. همچنین اشتراکات بیش از پیش مشخص و پر رنگتر می‌شود و می‌توانیم با تکیه بر این اشتراکات دینی گام های بهتری در راه آشتی و صلح برداریم و در کنار هم زندگی بهتری داشته باشیم. 
گزارش روابط عمومی انجمن حاکیست که دانشجویان حاضر در این دیدار نیز پس از بحث و گفت وگو هایی که داشتند از این بحث و گفت وگو ها اظهار رضایت کردند و اعلام داشتند که اطلاعات بسیار خوبی که روشنگرانه هم بوده است، در اختیار آنان قرار گرفته است. 
برخی از دانشجویان نیز گفتند که رعایت سادگی در فضای داخلی نیایشگاه و هم و زیبایی ساختمان آدریان، برای آنها جالب بوده و تاثیر مثبتی داشته است.