گروهی از دانشجویان دانشکده ادیان از آدریان تهران دیدن کردند

بنا به درخواست رئیس دانشکده ادیان از انجمن زرتشتیان تهران گروهی از دانشجویان این دانشکده صبح روز هشت دی ماه 1401 از آدریان تهران دیدن کردند و با ویژگی های این نیایشگاه آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران؛ در بخشی از نامه جناب احمدرضا مفتاح به رییس انجمن زرتشتیان تهران دلیل این بازدید اهمیت شناخت هر چه بیشتر و ملموس دانشجویان درباره جامعه زرتشتیان ذکر شده است.

بر پایه این گزارش شرکت کنندگان در این بازدید حدود 40 نفر بودند و بازدید نیز حدود 2 ساعت به درازا کشید.

در مدت بازدید نیز یکی از موبدان توضیحاتی درباره آدریان (آتشکده) تهران ارایه کرد و به پرسشهای آنان نیز پاسخ داد.