یادواره درگذشت اشوزرتشت در تهران برگزار شد

زرتشتیان تهران امسال نیز در روز پنج دی ماه در آرامستان قصر فیروزه گرد آمدند و سالروز درگذشت اشوزرتشت را گرامی داشتند.

به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران؛ آیین بزرگداشت با جشن خوانی گهنبار در تالار ایرج آغاز شد و پس از آن باشندگان با اتوبوس هایی که انجمن زرتشتیان تهران در چند مسیر آماده کرده بود، به آرامگاه قصر فیروزه رفتند.

در این مکان زرتشتیان بر سر مزار درگذشتگان خود حاضر شدند و برای آمرزش روان آنان و روان همه درگذشتگان نیایش کردند.

بر پایه این گزارش؛ در بخش دیگری از این آیین پنج تن از موبدان بخش هایی از اوستا را خواندند و باشندگان نیز با آنان همازور شدند. سپس موبد پدرام سروش پور سخنان کوتاهی برای زرتشتیان حاضر در قصر فیروزه بیان کرد.

اهدای گل بر مزار برخی از بزرگان زرتشتی از جمله زنده یاد کیخسرو شاهرخ و موبد رستم شهزادی نیز بخش دیگری از این آیین بود.

موبدان نیز از آغاز تا پایان آیین بزرگداشت به اوستا خوانی پرداختند و برای باشندگانی که از آنان میخواستند تا برای درگذشتگانشان اوستا بخوانند، این بایستگی را انجام دادند.

گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران حاکیست؛ در آیین بزرگداشت اشوزرتشت افزون بر صدها تن از زرتشتیان ساکن تهران، نماینده زرتشتیان در مجلس، رییس انجمن زرتشتیان تهران و هیات رییسه انجمن و اعضای هیات مدیره گردش 45 نیز باشنده بودند.