نخستین نشست هماهنگی برای برگزاری میهمانی لاله ها برگزار شد

نخستین نشست هماهنگی، به منظور اجرای هر چه بهتر هفدهمین آیین نکوداشت شهدای ادیان الهی(میهمانی لاله ها) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران؛ چون امسال این آیین در آرامگاه قصر فیروزه و به میزبانی زرتشتیان برگزار می شود، جلسه ای برای هماهنگی میان نمایندگان بنیاد شهید و نمایندگان انجمن زرتشتیان تهران در روز چهارشنبه 16 آذرماه 1401 برگزار شد.

در این نشست نمایندگان بنیاد شهید اهمیت برگزاری این آیین را یادآور شدند و افزودند که یادواره ی میهمانی لاله ها یکی از 5 برنامه ی شاخص سراسری و کشوری بنیاد شهید است.

بر پایه این گزارش؛ این یادواره هر سال در آرامستان یکی از دین های توحیدی برگزار می شود و امسال نوبت برگزاری آن در قصر فیروزه است.

در این نشست از سوی بنیاد شهید شهرستان های استان تهران، افزون بر بانو طاهره تبیره ی معاون فرهنگی، جنابان محمدرضا وکیلی رئیس اداره ی فرهنگی و تبلیغات و شاهین عسگریان مشاور مدیرکل، حضور داشتند.

از سوی انجمن نیز افزون بر جناب افشین نمیرانیان رئیس هیات مدیره، جنابان فرامرز پوررستمی رئیس کمیسیون روابط عمومی و شهاب نمیرانیان مسئول نرم افزاری انجمن باشنده بودند.