توضیحاتی در خصوص تشکیل هیات های اجرایی برای سه مجموعه انجمن

پیرو فراخوان از داوطلبان عضویت در هیات های اجرایی سه مجموعه مارکار تهران پارس، آدریان بزرگ (یوسف آباد) و باغ وقفی اوسون، به جهت روشن شدن پاره ای از موارد نکاتی به آگاهی همکیشان می رسد.

هدف از تشکیل هیات های اجرایی، افزایش استفاده از ظرفیت های بخش هایی از این مجموعه ها از طریق افزایش و ساماندهی امکانات و خدمات و همچنین مدیریت موثر بر آن است. تردیدی نیست که همراهی و همازوری همکیشانی که بواسطه سال ها همسایگی یا حضور در این مجموعه ها، هم دلسوز این مجموعه ها هستند و هم با ظرفیت ها و مسایل آنها آشنا هستند، در مدیریت این مجموعه ها در قالب هیات های اجرایی، می تواند باعث اتفاقات بسیار خوبی برای جامعه باشند.

اهم وظایف هیات های اجرایی عبارتند از: برنامه ریزی، مدیریت اجرایی و نظارت بر حضور افراد و استفاده ایشان از امکانات، فراهم آوردن و افزایش امکانات و ملزومات با جلب کمک های خیراندیشان یا کسب درآمد از طریق ارائه خدمات، حفظ و نگهداری و ساماندهی ابنیه، تاسیسات، امکانات و وسایل موجود و همچنین انجام اقدامات ضروری  و  تعامل  و مراجعه به ادارات و سازمان های مربوطه حسب ضرورت پس از هماهنگی و اخذ معرفی نامه از انجمن.

اعضای هیات حداکثر پنج نفر خواهند بود که از بین داوطلبین برای مدت دوسال انتخاب می شوند و از سوی انجمن برای ایشان حکم صادر خواهد شد. همچنین از سوی انجمن یک نفر ناظر، بمنظور ارتباط و هماهنگی های لازم بین هیات و انجمن انتخاب خواهد شد. هیات در انجام بسیاری از موارد در حوزه وظایف خود مستقل است ولی در موارد خاص، همچون خریدهای کلان، عملیات و تعمیرات ساختمانی کلی یا تعیین نوع و تعرفه خدمات قابل ارائه بایستی تایید هیات مدیره انجمن را اخذ نماید.

همچنین از سوی انجمن مبلغی به عنوان تنخواه جهت پرداخت هزینه های ضروری در اختیار هیات اجرایی قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که عضویت در هیات اجرایی افتخاری است و اعضا به جهت عضویت و انجام فعالیت های خود وجهی دریافت نخواهند کرد.

امید است تا همکیشان توانمند و علاقه مند خدمت به جامعه و فعالیت اجتماعی، با نامزدی خود برای عضویت در این هیات های اجرایی، همازوری و دلبستگی خود را برای رشد و همدلی جامعه زرتشتی نشان دهند و انجمن را در انجام این اقدام و سیاست جدید که همان بهره مندی از حضور هر چه بیشتر همکیشان در مدیریت بخش های مختلف جامعه است تشویق، تایید و البته یاری نمایند.