نشست هم‌اندیشی چندجانبه برای برگزاری جام جانباختگان

نشست هم‌اندیشی چندجانبه برای برگزاری هر چه شایسته‌تر جام جانباختگان و نیز بهسازی زمین های مارکار و نحوه استفاده از سالن خراشه چهارشنبه ۱۳ تیرماه در سالن خراشه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران در این نشست رییس انجمن زرتشتیان تهران، دبیر کمیسیون روابط عمومی، هماهنگ کننده جام جانباختگان، نایب دبیر کانون دانشجویان زرتشتی، مدیر و بهره بردار سالن خراشه و دو تن از هموندان هیات اجرایی مارکار تهرانپارس حضور داشتند.
این نشست با هدف استفاده بهینه از مارکار و سالن خراشه در جام جانباختگان و پس از آن صورت گرفت. در ابتدای این جلسه، بهره بردار مجموعه تاکید نمودند که حداکثر زمان لازم برای استفاده از سالن ورزش های توپی مجموعه در زمان برگزاری جام جانباختگان، مطابق درخواست و برنامه ریزی کانون دانشجویان در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر نمایندگان کانون نیز متعهد به استفاده مناسب از امکانات این سالن برای جلوگیری از آسیب به امکانات آن شدند.
 نحوه تامین برق مارکار، مراقبت بهینه زمینها، تامین نیازهای مارکار برای برگزاری بهینه جام، نحوه استفاده همکیشان از سالن خراشه پس از جام از دیگر محورهای این گفتگوها بود.
پس از پایان نشست نیز از آغاز عملیات بازسازی زمین های ورزشی مارکار تهرانپارس بازدید شد. 
گفتنی است انجمن زرتشتیان تهران در آخرین نشست تصمیم به از بهسازی زمین والیبال و فوتبال مارکار گرفته است و این عملیات آغاز شده است.