جشن مهدکودک پرورش برگزار شدچهل و پنجمین سال فعالیت مهدکودک دکتر بهرام پرورش با اجرای برنامه‌های مختلف توسط کودکان مهد در جشنگاه خسروی، پنجشنبه ۱۴ تیرماه جشن گرفته شد.
در این برنامه که با اجرای نیایش آغاز شد و با بریدن کیک  و گرفتن عکس یادگاری پایان یافت دکتر افشین نمیرانیان فرنشین انجمن زرتشتیان تهران در سخنانی به چرایی جابجایی مهد اشاره کرد و به ساخت و ساز در ساختمان کنار ساختمان قبلی و وجود خطرات احتمالی اشاره کرد و گفت دیگر آن خطر نیست ولی هنوز کارگاه ساختمانی و آلودگی صدا و هوای ناشی از آن وجود دارد افزود در زمان نقل مکان بهترین ساختمان در دسترس را برای این کار در نظر گرفتیم گرچه می دانیم برای مهد مناسب نیست ولی تا جای ممکن در حال بهبود آن هستیم. فرنشین انجمن زرتشتیان تهران گفت لیاقت بچه های ما بهترین ها هستند  و برای این منظور باید تصمیماتی بگیریم که ممکن است برای برخی خوشایند نباشد. 
در این جشن دکتر بهشید برخوردار، نماینده ایرانیان زرتشتی نیز در سخنان خود از تلاشهای مربیان مهد قدردانی کرد. نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس، هدایایی نیز برای بچه‌ها تهیه کرده بود که جدا از هدایای در نظر گرفته شده از سوی مهد در طول برنامه به بچه‌ها اهدا شد.
دکتر اسفندیار اختیاری نیز در سخنان خود از اهمیت آموزش صحبت کرد و از مربیان مهد قدردانی کرد.
خانم خادم دیگر سخنران این برنامه بود وی که به صورت افتخاری مربی دینی مهد نیز هست با اشاره به تلاش‌های مربیان مهد که همانند مادر از بچه‌های مهد مراقبت می کنند گفت بچه های مهد به خوبی اوستا می خوانند و بر روی سن می آیند که  این باعث افتخار است وی از والدین خواست که بچه های خود را به مهد پرورش بیاورند.
در ادامه تصاویری از این جشن را می بینید:
عکس ها از آناهیتا عبد شریف آبادی و رسانه امرداد است