برگزاری نشست پرسش و پاسخ و هم اندیشی در آدریان بزرگانجمن زرتشتیان تهران با همکاری هیات اجرایی آدریان بزرگ تهران نشست پرسش و پاسخ برگزار می‌کند.
در پی هماهنگی های صورت پذیرفته بین کمیسیون روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران و هیات اجرایی آدریان بزرگ، در روز باد ایزد و تیر ماه برابر با سه شنبه 19 تیر نشست پرسش ‌و پاسخ‌  در آدریان بزرگ برگزار می شود.
این نشست با حضور فرنشین و برخی دیگر از هموندان هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران و هیات اجرایی آدریان بزرگ از ساعت ۱۸ پسین در این مجموعه برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این نشست، ارائه گزارش برخی موارد، با تاکید بر موضوعات بیشتر مرتبط با همکیشان منطقه یوسف آباد و اطراف و همچنین گفتگو و آشنایی با دیدگاه ها، انتقادات و پیشنهادهای همکیشان و البته پاسخگویی به پرسش های ایشان است. از تمامی همکیشان ارجمند دعوت می‌شود در این نشست حضور یابند.
گفتنی است پیش از این نیز نشست پرسش و پاسخ مشابهی در ۱۹ اردیبهشت در مارکار تهرانپارس برگزار شده بود.