شهردار منطقه ۱۴ از آرامگاه زرتشتیان تهران دیدن کرد

دکتر امیر شهرابی فرهانی شهردار منطقه ۱۴ شهرداری تهران و مهندس مهدی قاسمی، شهردار ناحیه ۶ از آرامگاه قصر فیروزه دیدن کردند.
به گزارش دبیر هیئت اجرایی قصر فیروزه، در این بازدید میهمانان و هیئت همراهشان، با ویژگی های این مکان و تاریخچه آن آشنا شدند. 
بگفته ی فیروز خسرویانی، چگونگی خرید این زمین ها توسط روانشاد ارباب کیخسرو شاهرخ برای زرتشتیان ساکن تهران که بخشی از آن تبدیل به آرامستان شده است، تشریح شد. 
چگونگی همکاری با شهرداری منطقه ۱۴ نیز بخشی از گفت وگوها بود. 
در ادامه نیز میهمانان بر مزار جانباختگان زرتشتی، همچنین ارباب کیخسرو شاهرخ حضور یافتند و شاخه های گل نثار کردند.
برپایه ی این گزارش، در این بازدید که روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ انجام شد، مهندس کورش آذرگشاسبی نایب رییس گردش ۴۵ انجمن و مهندس بابک شهریاری رابط هیئت اجرایی با هیئت مدیره نیز میهمانان و هیئت اجرایی را همراهی کردند.

بازدید از آرامگاه ارباب کیخسرو شاهرخ با همراهی مهندس مهدی قاسمی شهردار ناحیه

دکتر امير شهرابی فرهانی شهردار منطقه ۱۴

کورش آذرگشسبی

بابک شهریاری و فیروز خسرویانی

‏کورش آذرگشسبی

عکس از فرامرز پور رستمی