دعوت به حضور در آیین احترام به امام راحل


آیین احترام اقلیت های دینی به امام راحل پسین روز سه شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳ در محل مرقد امام انجام می شود.
در این آیین مسیحیان، کلیمیان، آشوریان و زرتشتیان تهران باشنده خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، برای حضور همکیشان در این آیین یک دستگاه اتوبوس در محل آدریان تهران آماده بردن و برگرداندن همکیشان زرتشتی به مرقد است.
ساعت حرکت اتوبوس یک و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر  خواهد بود.