گزارشی از هَرس و بازکاری درختان در قصرفیروزه

«هیات اجرایی آرامگاه قصرفیروزه با انتشار گزارشی بخشی از کارهای اجرا شده در محوطه ی آرامگاه را منتشر کرد. 

در این گزارش که با نام " روحی تازه در کالبدی کهن" منتشر شد، آمده است: 

در سال ۱۳۱۴ و پس از تایید انجمن موبدان(کنکاش) مبنی بر پایان دادن به دخمه گذاری درگذشتگان، انجمن زرتشتیان تهران اقدام به تاسیس آرامستان در مجموعه قصر فیروزه کرد.

پس از دیوارکشی و آماده‌سازی محوطه نخستین درگذشتگان در سال ۱۳۱۵ در آرامگاه به خاک سپرده شدند.

در طی این سال‌ها نامداران فراوانی جماعت زرتشتی را ترک گفتند و در این مکان آرمیدند.

همچنین در این مدت جوانانی ناکام درگذشتند و خانواده‌های خود را تنها گذاشتند. 

به یاد این عزیزان بناهایی به یادگار گذاشته شد تا جامعه بهدینان بتوانند در این مکان‌ها به اجرای مراسم آیینی خود بپردازند: تالار جمشید پارسایی، تالار داریوش خداداد، تالار زین آبادی، آشپزخانه، پاک‌شورخانه و تالار آبادیان.

سال‌ها می‌گذشت و خدمات و امکانات موجود توسط جامعه قدردان زرتشتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. در طی بیش از ۸۰ سال، بسیاری از این امکانات مستهلک، و مجدداً بازسازی و حتی نوسازی شدند.

به تازگی نیز تالار اجتماعات داریوش خداداد به دلیل فرسودگی، توسط خانواده روانشاد جمشید استاد تخریب و مورد نوسازی قرار گرفته که امید است امسال شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

اما محوطه آرامگاه و فضای سبز آن نیاز به یک جان تازه داشت تا به این کالبد کهنه آن دمیده شود.

 به همین منظور هیئت اجرایی تصمیم گرفت تا با هرس درختان، حذف درختان خشک و کاشت نهال‌های تازه، درکنار بهسازی مسیرهای کنار قبرها، این کار را عملی سازد.

نتیجه این تصمیم در ماه‌های گذشته صورت عملی به خود گرفت و امروز شاهد محوطه‌ای آراسته هستیم که آماده پذیرش همکیشان گرامی برای بازدید از آرامگاه درگذشتگانشان است.

ضمنا امسال در روز درختکاری با همیاری دو خیراندیش گرانقدر و مشارکت دانش آموزان دبیرستان رستم آبادیان، درختکاری محوطه آرامستان کودکان انجام خواهد‌شد.

امید است این همیاری‌ها از سوی خیراندیشان تا رفع کمبودهای موجود ادامه یابد و شاهد محیطی دلنشین‌تر از

گذشته باشیم.