آگاهی هايی در باره پير ناركی

پير ناركي در شمار نيايشگاه‌هايي است كه هنگام زيارت آن در تابستان و نزديك به نيمه امرداد ماه است.

همه ساله بسياري از زرتشتيان از روز مهر ايزد برابر با ١٢ تا ورهرام روز برابر با ١٦امرداد ماه در اين مكان گرد مي‌آيند و به نيايش اهورامزدا مي‌پردازند و از فروزه‌هاي نيكش سپاسگزاري مي‌كنند.

پیرنارکی در 58 کیلومتری جنوب شرقی یزد در دامنه کوه نزدیک دره‌ زنجیر یا در نزدیکی تفت از دره گیگون قرار دارد.

ساختمان این زیارتگاه شامل اتاقی است که پذیرای دل های گرم زیارت‌ کنندگان زرتشتی است و در بیرون این اتاق مکانی برای شست‌وشوی دست و صورت در نظر گرفته شده است. خارج از دری که این دو محل را در بر می ‌گیرد، ساختمان هایی به نام خیله از دهش خیراندیشان ساخته شده است.

این خیله‌ها برای ماندن چند روزه نيايش ‌کنندگان پیش ‌بینی شده ‌اند.

روزهاي زيارت و نيايش در اين مكان نيز همانند ديگر نيايشگاه‌هاي زرتشتي با جشن و شادي همراه است كه سبب آشنايي بيشتر زرتشتيان و همازوي(اتحاد) مي‌شود.

درباره چگونگي ساخته شدن پير ناركي نيز يك روايت چنين است:  دامنه کوه نارکی پناهگاهی برای زربانو یا همان نازبانو از شاهزادگان یزد و عروس پادشاه پارس در زمان حمله تازیان به ایران بوده است.

در زمان حمله تازیان به ایران، زربانو از پارس به یزد که مرکز حمله دشمنان بوده است، می‌گریزد اما درمی‌یابد که یزد نیز مورد حمله قرار گرفته است. بنابراین، به کوهی در "دره زنجیر" رسیده و در خواست تا در کوه پناه بگیرد، اما کوه او را در پناه خود نپذیرفت و به همین دلیل زرتشتیان تا این زمان نیز به این کوه سنگ می‌زنند.

در آن هنگام مردی نیز با چارپای خود از آن مسیر می‌گذشته است، اما او نیز به درخواست نازبانو برای یاری به وی توجهی نمی کند و این شاهزاده یزدی به کوه "گیگون" ‌ می رود و از کوه گذر می کند و در دامنه کوه نارکی درخواست یاری از پروردگار می کند.

در این هنگام کوه وی را در خود پناه می دهد و از آنجا چشمه ای در خشکی روان می شود. شب هنگام مسافری خسته که از آنجا گذر می کرده، در آن جایگاه استراحتی می کند؛ به خواب مي‌رود و در خواب نازبانو به وی سفارش می کند که زیارتگاهی را در آنجا بنا كند.