رویدادها

دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت اول)

تاریخ انتشار : 1400/09/11

دعوت به تشکیل هیات اجرایی خانه فرهنگ و هنر

تاریخ انتشار : 1400/09/05

دعوت به همکاری برای سرپرستی خوابگاه دانشجویان پسر

تاریخ انتشار : 1400/09/05

همیاری انجمن با همکیشان در پاندمی کرونا

تاریخ انتشار : 1400/05/31

اعضای هیات های اجرایی سه مجموع زیر پوشش انجمن زرتشتیان تهران

تاریخ انتشار : 1400/04/31

آگهی دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت دوم)

تاریخ انتشار : 1400/03/27

آگهی دعوت مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان تهران(نوبت دوم)

تاریخ انتشار : 1400/03/27

دریافت دیدگاه همکیشان برای بهره برداری و اداره آموزشگاه های زرتشتی

تاریخ انتشار : 1400/03/14

آگهی دعوت مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان تهران (نوبت اول)

تاریخ انتشار : 1400/03/14

پیام مشترک روسای انجمن موبدان تهران و انجمن زرتشتیان تهران به مناسبت سی و دومین سالروز درگذشت بنیان گذار انقلاب 1357

تاریخ انتشار : 1400/03/13

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران (نوبت اول)

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران، 26 خردادماه 1400 برگزار می شود.
تاریخ انتشار : 1400/03/14

پرسه همگانی اورمزد و تیرماه برگزار می شود

انجمن زرتشتیان تهران، امسال پرسه همگانی اورمزد و تیرماه را مجازی برگزار می کند
تاریخ انتشار : 1400/03/04

پذیرشگاه پارسایی هفتادو هشت ساله شد

تاریخ انتشار : 1400/02/30

بخشی در آرامگاه قصرفیروزه برای خاکسپاری خاکستر درگذشتگان

تاریخ انتشار : 1400/02/30

توضیحاتی در خصوص تشکیل هیات های اجرایی برای سه مجموعه انجمن

پیرو فراخوان از داوطلبان عضویت در هیات های اجرایی سه مجموعه مارکار تهران پارس، آدریان بزرگ (یوسف آباد) و باغ وقفی اوسون، ...
تاریخ انتشار : 1400/02/19

فراخوان اجاره درمانگاه یگانگی

تاریخ انتشار : 1400/02/19

فراخوان برای همراهی و مشارکت در امور اجرایی مجموعه های زیر پوشش انجمن زرتشتیان تهران

انجمن زرتشتیان تهران امیدوار است تا با همراهی و مشارکت علاقه مندان فعالیت های اجتماعی،...
تاریخ انتشار : 1400/02/19